सनिल पांगे

Blog

  • "प्रेम" .... शब्द दोन अक्षरांचा नुसता ऐकला तरी हर्ष होतो आणि उच्चारला तर दोन ओठांमध्ये स्पर्श होत...
    · Nov 14 '16
  • प्रयत्नांच्या दोन पायरीं मधलं  अंतर तसं नाही फार म्हणटलं तर चढण आहे म्हणटलं तर उतार @ सनिल ...
    · Nov 14 '16
  • "विश्वास" ह्या शब्दा मध्येच श्वासाचा उल्लेख ठळक आहे नि "श्वास" म्हणटला की  जिवंत असल्याची ओळ...
    · Nov 14 '16

Advertisement

Share:

Newsfeed

  • No items