HS

कधी असेही जगून बघा
कधीतरी एखाद्यावर विनोद करण्याआधी
समोरच्याचा विचार करुन तर बघा!
तर कधी कोणाच्या हास्यासाठी,समाधानासाठी
न आवडलेल्या विनोदावरही हसुन तर बघा!
कधी असेही जगून बघा…..

कट्ट्यावरचे कट्टे

Advertisement

Share:

Newsfeed

  • HS नवीन कट्टा बनविला
    MPSCmaths
    for MPSC prepration...
    सभासद : 3