Social Services

Share:

सभासद - Members

Follow Us on Facebook

ब्लॉग्स - Blogs

नवे मराठी चित्रपट - New Marathi Moviehtt p://aaryam... more
aarya May 2
We Manufact ure waist cincher corset, underbust co... more
आपली मनं जिवंत सजीव असतील तर निर... more
You need to sign in to comment
Feb 13
मैञी "
........................

तुझे हदय् आणी
माझे हदय् एकरूप व्हावे
जखम मला व्हावी
आणी कळ तुला यावी
...........................
प्रश्न मला येतील
पन उत्तर तु व्हावे
कळत न कळत माझ्या
हद्यातले तुला कळावे
...............................
दु:खा मध्ये असलो मी
तर पाठीशी तु राहावे
आपल्या मैञीचे स्ञ
हे असेच चालावे .
..................................
एकदा तरी आठवण माझी
आठवड्यातुन तुला यावी
अशीच मैञी आपली
नकळत चालावी
.....................................
मधुर वाणी , गोड स्वभाव
िवचाराची देवाणघेवाण ही व्हावी
आपली मैञी अशीच
िदगंत चालावी .
................................


by :- Satish Bhone
मैञी "
........................

तुझे हदय् आणी
माझे हदय् एकरूप व्हावे
जखम मला व्हावी
आणी कळ तुला यावी
...........................
प्रश्न ...See more
Feb 5
भेट...
काय बोलावे कळेना, शब्द तोंडातून फुटेना
मनात होते बरेच काही, तरीही भिती अंतरातून हि वाही
पहिली आपली भेट, हृदयाला भिडली थेट ।। १ ।।

उगीच उपमा देत राहिलो, शब्दाचा गुंता वाढवत राहिलो
प्रीतीचा वाहे डोळ्यात झरा, लाजेचा पडदा आडवा खरा
पहिली आपली भेट, हृदयाला भिडली थेट ।। २ ।।

हळू हळू शब्द फुटू लागले, मन हे वाऱ्यावर उडू लागले
आता कुठे कळायला लागलं, सूर नवे जुळायला लागलेत
पहिली आपली भेट, हृदयाला भिडली थेट ।। ३ ।।

तेवत होती प्रेमाची वात, वाटते खरी तुझीच साथ,
तुझाच विचार ध्यानी, तुझीच आस नेहमी मनी,
पहिली आपली भेट, हृदयाला भिडली थेट ।। ४ ।।

प्रेमाच्या बंधनात तरू, उद्याच भविष्य साकारू,
साथ आपली अशीच राहो, दुरावा कधी ना आपल्यात राहो
पहिली आपली भेट, हृदयाला भिडली थेट ।। ५ ।।
- अमृत पाटील
भेट...
काय बोलावे कळेना, शब्द तोंडातून फुटेना
मनात होते बरेच काही, तरीही भिती अंतरातून हि वाही
पहिली आपली भेट, हृदयाला भिडली थेट ।। १ ।।

उगीच उपमा देत राहिलो, शब्दा...See more
Feb 5
हल्ली इथे शांतताच असते !! अरे आहे का कुणी बोलायला ???
Jan 10 '15
Jan 8 '15
पान : 1 2 3 4 5 6 7 8 ... » »»

Newsfeed

 • भाऊंचा कामधंदा तसा जोरातच होता,
  पण तरी ही ते सतत विचारात असत.
  गावातील देवळात एक
  म्हातारे आजोबा बसलेले असत.

  आल्या गेलेल्यांना आशीर्वाद
  देत म्हणून त्यांना सर्व ‘महाराज’
  म्हणत.

  संपूर्ण गावाची त्यांच्यावर श्रद्धा होती.
  काही दिवस भाऊंचे कामात
  लक्षच नव्हते लागत. घरात वाद,
  कामात घोळ, सगळेच अगदी विचित्र
  चाललेले. सकाळ झाली की कामाला
  धावत. रात्री उशिरा काम संपवून घरी जात.

  घरी पोहोचल्यावर घरातल्यांच्या
  अपेक्षा पूर्ण करणे. अख्खा दिवस
  काम, फोन, पत्रव्यवहार, ईमेल,
  मेसेज, हिशेब, फायदा, तोटा,
  अपेक्षा आणि सगळ्यांना सगळे
  पुरवणे यातच जात. असेच एक
  दिवस थकून भाऊ कार्यालयातून
  बाहेर पडले. ते देवळाच्या दिशेने
  निघाले. महाराजांना पाहून
  त्यांच्या समोर जाऊन बसले व
  म्हणाले, ‘‘महाराज मी कंटाळलो.
  दिवसभर राब-राब राबून काम करतो तरी ही दु:खीच. सगळे आनंद, छंद मी सोडले. आवडी-निवडीचा विचार न
  करता मी स्वत:ला खेचतो. धंद्यातही
  आनंद नाही, नात्यातही आनंद नाही.
  ते सोडा. अहो, आयुष्यात शांतता
  नाहीच. मला काही क्षण शांततेचे हवे,
  पण काही केल्या ते मिळत नाही.

  काल एकटाच बागेत बसलो तरी
  विचार पाठलाग करतात. मला सांगा
  तरी काय करू?

  ’’महाराजांना काय ते लक्षात आले.
  त्यांनी भाऊंना सांगितले, ‘‘

  हे बघ, मला एक झाड माहीत आहे.
  त्या झाडाखाली पाच मिनिटं बसलास तर तुझे मन शांत होईल. ते
  शांततेचेच झाड आहे.’’ समोरच्या
  टेकडीवर एक झाड होते त्याकडे बोट दाखवून महाराजाने भाऊंना दाखवले.
  त्यावर महाराज म्हणाले,

  ‘‘पण तिथे त्या झाडाजवळ फोन,
  पैशाचे पाकीट, पेन, कागद असे काही
  नेले की ते झाड आपल्याला फांद्या
  मारून पळवून लावते.

  टेकडी तशी छोटीच आहे.
  चढणे काही कठीण नाही,
  पण फोन शिवाय जाऊ शकशील
  का?’’

  भाऊ शांततेसाठी काही करू म्हणून
  खिशात असलेल्या सर्व गोष्टी
  महाराजांच्या स्वाधीन करून निघाले.

  अनेक दिवसांनी ते फोन शिवाय
  निघाले होते. पंधरा मिनिटे चालत ते
  शेवटी टेकडी चढले. तिथे एक मोठ्ठे
  हृदयाच्या आकारात फांद्या असलेले
  झाड होते. मस्त थंड वातावरण होते.
  झाडाचा फोटो काढू म्हटले तर
  भाऊंच्या लक्षात आले फोन नाही
  आपल्याकडे. किती वेळ झाला पाहावे म्हटले तर घड्याळ नाही. काही काम
  लक्षात आले ते लिहावे म्हटले तर पेन नाही, कागद नाही. भाऊ झाडाखाली
  बसले. आजूबाजूला निसर्गात रमले,
  काही जुनी गाणी गुणगुणली,
  टेकडीवरून दिसणारे सुंदर दृश्य
  आणि आयुष्यात घडलेल्या सुंदर
  अनुभवांचा मेल घडवला. कसा वेळ
  गेला कळलेच नाही. सूर्य मावळतोय
  हे लक्षात येताच भाऊ निघाले. दहा
  मिनिटात टेकडी उतरले. भाऊ
  महाराजांना भेटून पाया पडले व
  म्हणाले, ‘‘ते झाड खरंच शांततेचे झाड ठरले.’’ असे म्हणून भाऊ निघाले.
  तेवढ्यात महाराज म्हणाले, ‘तुमचे
  सामान घेऊन जा भाऊ. सतत आनंदी असण्याचीही गरज नाही.’ भाऊंना
  महाराजांचा संदेश कळला.तुम्हालाही
  कळला असेल. स्वत:ला थोडा वेळ
  द्या, निसर्गाकडेही पाहा जरासे,
  चांगल्याआठवणींना जागे करा, थोडे
  स्वत:साठी जगा. सतत व्हॉट्स ऍप,
  बी.बी.एम., फोन, इमेल, हिशेब,
  फायदा आणि ‘मी महान’ या जगात
  वावरू नका. स्वत:शी थोड्या गप्पा
  मारा. आवडती गाणी ऐका, चित्र
  काढा, थोडे चाला, समुद्राचा आवाज
  ऐका (समुद्रावर जाऊन!!),

  जगण्याचा आनंद घ्या...

  कधीतरी इलेक्ट्रिसिटी नाहीच असे
  समजून बॅट्री, चार्जर स्वीच यांना दूर
  ठेवा. शांतता मिळेल. स्वत:साठी एक
  शांततेचे झाड शोधा !
  भाऊंचा कामधंदा तसा जोरातच होता,
  पण तरी ही ते सतत विचारात असत.
  गावातील देवळात एक
  म्हातारे आजोबा बसलेले असत.

  आल्या गेलेल्यांना आशीर्वाद
  देत म्हणून त्यांना सर्व ‘महाराज’
  म्हणत.

  संपूर्ण गावाची त्यांच्यावर श्रद्धा होती.
  काही दिवस भाऊ...See more
 • खिशातल्या
  हजार रुपयांची किंमत
  सुद्धा
  लहानपणी आईने
  गोळ्या खाण्यासाठी
  दिलेल्या
  एक रुपयापेक्षा
  कमीच असते..
 • vishal bagkar and vaishali are now friends
 • aarya created a new blog post
  नवे मराठी चित्रपट - New Marathi Movie
  नवे मराठी चित्रपट - New Marathi Moviehttp://aaryamarathimovie.blogspot.in

  May 2
  0 0
 • aarya आत्ताच कट्ट्यावर आले
  May 2
  0 0
 • corset queen created a new blog post
  Waist Training Corset
  We Manufacture
  waist cincher corset, underbust corset, overbust corset,
  steampunk corsets Plus size corset, Corset 
  in all sizes & figures...
  Apr 28
  0 0
 • corset queen आत्ताच कट्ट्यावर आले
  Apr 28
  0 0
 • Apr 27
  0 1
  vishal bagkar likes this
 • Lav joined group
  कोंकण कट्टा
  Nirargaramya kokan aani tyach kokanatla 1 katta
  सभासद : 28
  Lav आताच कट्ट्यावर आले .
'':
fade
slide
Rating: