Marathi blogs मराठी ब्लॉग्स

mi maratha aarkshan aani atrpcity yavar pustak lihit aahe jankarani mala sahkarya karave.


Ganesh Nov 17 '16
"प्रेम" .... शब्द दोन अक्षरांचा
नुसता ऐकला तरी हर्ष होतो
आणि उच्चारला तर
दोन ओठांमध्ये स्पर्श होतो
@सनिल पांगे
प्रयत्नांच्या दोन पायरीं मधलं 
अंतर तसं नाही फार
म्हणटलं तर चढण आहे
म्हणटलं तर उतार
@ सनिल पांगे
"विश्वास" ह्या शब्दा मध्येच
श्वासाचा उल्लेख ठळक आहे
नि "श्वास" म्हणटला की 
जिवंत असल्याची ओळख आहे 
@ सनिल पांगे

Trust Blogsite : blog.dattaprabodhinee.org


संस्थेच्या समुहात सहभागी होणे हेतु hike messenger download करुन आपला प्रतिसाद द्या. सोबत आजीवन सभासद शुल्क मुल्य ५०१ /- संस्थेच्या खालीलप्रमाणे दिलेल्या बँक खात्यात भरुन नमुद केलेल्या विनामुल्य आध्यात्मिक सेवेचा लाभ घ्या.


संस्थेद्वारे अधिकृत सभासदांसाठी देण्यात येणारे लाभ खालीलप्रमाणे...


१. प्रखर पितृदोष संबंधित विनामुल्य उपाय


२. वास्तुदोषाबद्दल संबंधित विनामुल्य उपाय


३. बाहेरील बाधा संबंधित विनामुल्य उपाय


४. घरातील देवघर संरचना संंबंधित विनामुल्य उपाय


५. स्वामी व दैवत उपासनेबद्दल विनामुल्य मार्गदर्शन


सोबतच.... खालीलप्रमाणे होणाऱ्या सामुहीक नामस्मरण व पारायण सोहळ्याबद्दल पुर्वसुचना अधिकृत सभासदांना कळवण्यात येते. संबंधित श्री क्षेत्र स्थळांची यादी खालीलप्रमाणे आहे...


१. श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर


२. श्री क्षेत्र महाकालेश्वर


३. श्री क्षेत्र नृसिहंवाडी


४. श्री क्षेत्र कुरवपुर


५. श्री क्षेत्र अक्कलकोट


---------------------------------------------------


आजीवन सभासद शुल्क ५०१/- खालीलप्रमाणे संस्थेच्या बँक खात्यात जमा करावेत...


Dattaprabodhinee Pratishtan


Bank name. State Bank of India


Account no. 36102860078


Account type. Current


Branch code 5165


Branch name. Dombivali west branch


IFSC. SBIN0005165


MICR 400002164


शुल्क भरल्यावर डिपोसिट पावती येथे रँकोर्ड हेतु पाठवणे.


Trust Blogsite : blog.dattaprabodhinee.org

Kuldeep Oct 7 '16
पान : «« « ... 2 3 4 5 6 ... » »»