नभ उतरू लागले खाली from siddheshwar patankar's blogनभ उतरू लागले खाली 


तुझा निरोप घेऊनि 

नजर धूसर धूसर 

तुझ्या वाटेवर लागुनी 

दीनदुबळी देहबोली 

अश्रुनी चिंब ओली 

संदेश घेऊनि दाटले   

माघारी गेले ते रडवुनी 

आले चिंताग्रस्त खाली 

घेऊनि काळ्या मशाली 

चिंता पेटलेली पाहून 

केल्या सरी सर्व खाली 

धारा कोसळता साऱ्या 

पूर दोहींकडे आला 

निरोप देऊ तो कुणास ? 

राजा पंचतत्त्वी विलीन झाला 


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर 

Share:
Previous post     
     Next post
     Blog home

कट्ट्याची भिंत

कुठलीही प्रतिक्रिया नाही
You need to sign in to comment

Post

By siddheshwar patankar
Added Oct 26

Tags

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)

Archives