माझ्या आयटमचा बाप from siddheshwar patankar's blog

हो मला स्वप्नात दिसतो 

माझ्या आयटमचा बाप 

आठवलं तर अजूनही शहारत अंग सारं 

तिने आणि त्याने दिलेला ताप 

मस्त गोरी चिटोरी पोट्टी त्याची 

कोण म्हणेल तीया बापाची 

पोट्टी पाहून शिट्टी शिकलो 

अभ्यास सोडून लाइनीला लागलो 

पोट्टी निघाली भलतीच हुशार 

एकावेळी खेळवायची माझ्यासारखेच चार 

आम्ही साले होतोच हूतीया 

मागेमागे फिरायचो वाजवत शिट्या 

अधूनमधून भेटायचे एकेक 

कोण विचारलं तर सांगायची " माझा भाऊ पिंट्या " 

सर्वच साले पिंट्या होते 

दिसायला मात्र वेगळेच होते 

बाप मात्र एकच होता 

खिशाला साला ताप होता 

शोधून काढायचा जावयांना 

भस्म्या झाल्यागत 

असा काही हाणहाणायचा 

कि ताण पडायचा भुवयांना 

खिशाचं पार खोबरे झाले 

हातपाय गळून डोळे पांढरे झाले   

एकेक जावई प्रेमात ठार झाले 

माझे तर पार गटार झाले 

भिकेचे डोहाळे सुरु झाले 

मित्र कोण ओळखेनासे झाले 

प्रेमासाठी पदर झिजवले 

झिजून झिजून पार लंगोट बनले 

लंगोटाबरोबर प्रेम ओ कसले 

म्हणूनच तिने दुसरे निवडले 

बापाचे ते काय बिघडले 

त्याला जावई मिळतंच गेले 

मिळतंच गेले , मिळतंच गेले सिद्धेश्वर विलास पाटणकर

Share:
Previous post     
     Next post
     Blog home

कट्ट्याची भिंत

कुठलीही प्रतिक्रिया नाही
You need to sign in to comment

Post

By siddheshwar patankar
Added Oct 26

Tags

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)

Archives