Marathi blogs मराठी ब्लॉग्स

Tag search results for: "marathi prem kavita"
मी माळले श्वासात तुला   ....!

अनं   ---

तू असशी इथे तिथे

हे भासही गळाले   ....!!


मी प्राशीले गंधात तुला    ....!

अनं   ---

तू  माझ्याहुन वेगळा

हे भानही नाही उरले   .... !!


मी दिन राती गणल्या

तुझ्याच भेटींना   ....!

अनं  --- 

तू नजरेआड होता

दिन माझे मावळले   ....!!


मी पहाते अवती भवती

तुझ्याच खुणांना   .... !

अनं  ---

तू तसाच पाही मजला

मज अंतरंगी कळले   ….!!


तू  वाट धुक्याची आहे  …

मी भास आभासांची   ....!

अनं   …

हे सर्व जाणिले तरी   ....

प्रेमात रमलो खुळे    …!!!                                         " समिधा "
समिधा Dec 18 '15 · Comments: 5 · Tags: marathi prem kavita, prem kavita
काही लग्न न मोडताही   …
टिकवता येतात  … !!
टेकु लावून
कधी मुलांचे
तर कधी
मळकटलेल्या  संस्कारांचे
तर कधी
कुणाच्याही गावी नसलेल्या
घराण्याच्या इज्जतीचे   ....!!
आतून कितीही मोडलेले
तरी -
वर सुखाचा फेसपैक लावून
लपवता येतात कातडीवरचे
हिंसक डाग   …!!
किंवा आनंदाचा ब्लीच
लावून , उजळवायचा
आतला काळवंडलेला आत्मा   ....!!
मग  -
काही लग्न न मोडताही  …
टिकवता येतात   …!!
घरात एकमेकांना ओरबाड़त
रडत असतील   …
तरी -
बाहेर चिमटे काढत
हसता येतं   ....!!
खरवडून काढत असतील
मागचे पुढचे   …
आणि वेदना   …
मिठाच्या पाण्यात
बुडवत असतील  …
तरी -
उद्या सर्व ठीक होईल
या ठिगळांच्या
आत   .... :)
मग -
काही लग्न न मोडताही
टिकवता येतात  ....!!!!


                                " समिधा "
समिधा Aug 21 '14 · Comments: 1 · Tags: marathi prem kavita, marriage, divorce


 आकाश , समुद्र ,  हिमालय  ……

 हे     सा  ……… रे ....... म्हणजे तू  .

अनं  मी …?

असेन  नां , तुझ्या मिठीतुन

अलगद रिमझिमत , पायथ्याशी

तुला बिलगलेला  एक हिमबिंदु  ……!!!                                                              " समिधा" 


समिधा Nov 23 '13 · Comments: 2 · Tags: marathi prem kavita


चंद्राच्या डोळ्यांत 
तुझ्या-माझ्या किती भेटी 
साठलेल्या ..... गोठलेल्या ......!!!
जेंव्हा जेंव्हा चंद्र पहाते 
त्याच्या प्रकाशातुन 
त्या झिरपतात , माझ्या मनात ,
अंतरात ......
आणि रहातात बिलगलेल्या ......
तो बघ चंद्र आणि हस पाहू ......!!!
असं तू म्हणायचास .........
आजकाल मला असं एकटीलाच 
बघून .....तो माझ्यावर
हसल्याचा भास् होतो ........
मग मीच आताशा 
आमावास्येला बाहेर पडते… 
आणि एरवी ......
तो बाहेर पडायच्या आत 
घरात येते .....
लपंडाव किती ,कुठवर .....?
चंद्राला ग्रहण लागले की .........
पहिलं  दान तुझेच मागेन ......!                                                                              "samidha"

समिधा Sep 17 '13 · Comments: 3 · Tags: marathi prem kavita
मनाच्या एकांतात तुझी खुप आठवण येते,
मला रोज खुप खुप सतावते..

नकळत माझ्या मनात आठवण देऊन जाते,...


पान : 1 2 »