॥ प्रेमातच दडलं सारं काही ॥ from siddheshwar patankar's blogत्या दिवशी तू एकदम वेगळीच होती 

डोळ्यात ती भावना , कधीच विसरणार नाही अशी 

ते प्रेम , जणू पृथ्वीवरचे सारे तुझ्यामध्येच एकवटलेले 

निरोप घ्यायचा होता तेव्हा , पण सात समुद्र डोळ्यात साठलेले 

मन एकदम क्षीण झाले , दीन झाले 

पालटून त्याने साथ सोडली या कुशाग्र मेंदूची 

ब्रम्हचर्य लोपुनी, कायावाचामनी फक्त तुझा जाहलो 

सत्य असत्य काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर 

सर्व अंगिकारले , हळूहळू बाणले या देही 

आज आता जरी कुणी विचारले 

तू कधी देव पाहिला आहेस का , वेड्या ? 

मी निक्षून सांगेन त्याला आणि प्रत्येकाला 

खऱ्या प्रेमातच तो बैसला 

प्रेमातच दडलं सारं काही 


सिद्धेश्वर विलास पाटणकर 


Share:
Previous post     
     Blog home

कट्ट्याची भिंत

कुठलीही प्रतिक्रिया नाही
You need to sign in to comment

Post

By siddheshwar patankar
Added Oct 26

Tags

Rate

Your rate:
Total: (0 rates)

Archives