Social Services

Share:

सभासद - Members

Follow Us on Facebook

ब्लॉग्स - Blogs

आयुष्यातील जेमतेमच पायऱ्या आपल्याला चालायच्या असता... more
Sachin Apr 9
दिल की धड़कन और मेरी सदा है वो; मेरी पहली और आख... more
jay raj Mar 23
कलावंतीण सुळका व किल्ले प्रबळगड ..." ट्रेकींगचे ... more
You need to sign in to comment
May 31 '16
का कळेना कोणत्या क्षणी हरवते मन कसे
उमलती कशा धुंद भावना अल्लद वाटे कसे
बंध जुळती हे प्रीतीचे गोड नाते हे जन्मांतरीचे
एक मी एक तू , शब्द मी गीत तू
आकाश तू आभास तू साऱ्यात तू
ध्यास मी श्वास तू , स्पर्श मी मोहोर तू
स्वप्नात तू सत्यात तू साऱ्यात तू
घडले कसे कधी, कळले जे न कधी
हकुवार ते , यावे कसे ओठावरी
दे न तू साथ दे , हातात हात दे
नजरेतन नजरेतुनी इकरार घ....
का कळेना कोणत्या क्षणी हरवते मन कसे
उमलती कशा धुंद भावना अल्लद वाटे कसे
बंध जुळती हे प्रीतीचे गोड नाते हे जन्मांतरीचे
एक मी एक तू , शब्द मी गीत तू
आकाश तू आभास तू साऱ्यात त...See more
Feb 13 '16
मैञी "
........................

तुझे हदय् आणी
माझे हदय् एकरूप व्हावे
जखम मला व्हावी
आणी कळ तुला यावी
...........................
प्रश्न मला येतील
पन उत्तर तु व्हावे
कळत न कळत माझ्या
हद्यातले तुला कळावे
...............................
दु:खा मध्ये असलो मी
तर पाठीशी तु राहावे
आपल्या मैञीचे स्ञ
हे असेच चालावे .
..................................
एकदा तरी आठवण माझी
आठवड्यातुन तुला यावी
अशीच मैञी आपली
नकळत चालावी
.....................................
मधुर वाणी , गोड स्वभाव
िवचाराची देवाणघेवाण ही व्हावी
आपली मैञी अशीच
िदगंत चालावी .
................................


by :- Satish Bhone
मैञी "
........................

तुझे हदय् आणी
माझे हदय् एकरूप व्हावे
जखम मला व्हावी
आणी कळ तुला यावी
...........................
प्रश्न ...See more
Feb 5 '16
भेट...
काय बोलावे कळेना, शब्द तोंडातून फुटेना
मनात होते बरेच काही, तरीही भिती अंतरातून हि वाही
पहिली आपली भेट, हृदयाला भिडली थेट ।। १ ।।

उगीच उपमा देत राहिलो, शब्दाचा गुंता वाढवत राहिलो
प्रीतीचा वाहे डोळ्यात झरा, लाजेचा पडदा आडवा खरा
पहिली आपली भेट, हृदयाला भिडली थेट ।। २ ।।

हळू हळू शब्द फुटू लागले, मन हे वाऱ्यावर उडू लागले
आता कुठे कळायला लागलं, सूर नवे जुळायला लागलेत
पहिली आपली भेट, हृदयाला भिडली थेट ।। ३ ।।

तेवत होती प्रेमाची वात, वाटते खरी तुझीच साथ,
तुझाच विचार ध्यानी, तुझीच आस नेहमी मनी,
पहिली आपली भेट, हृदयाला भिडली थेट ।। ४ ।।

प्रेमाच्या बंधनात तरू, उद्याच भविष्य साकारू,
साथ आपली अशीच राहो, दुरावा कधी ना आपल्यात राहो
पहिली आपली भेट, हृदयाला भिडली थेट ।। ५ ।।
- अमृत पाटील
भेट...
काय बोलावे कळेना, शब्द तोंडातून फुटेना
मनात होते बरेच काही, तरीही भिती अंतरातून हि वाही
पहिली आपली भेट, हृदयाला भिडली थेट ।। १ ।।

उगीच उपमा देत राहिलो, शब्दा...See more
Feb 5 '16
हल्ली इथे शांतताच असते !! अरे आहे का कुणी बोलायला ???
Jan 10 '15
पान : 1 2 3 4 5 6 7 8 ... » »»

Newsfeed

 • sonikakar नवीन कट्टा बनविला
  Third Party Insurance
  Buy Motor Liability Only Insurance, Third Party Insurance with hassle-free claim settlement and claims support.
  Jun 2
  0 0
 • sonikakar नवीन कट्टा बनविला
  Motorbike Insurance
  Two wheeler long term insurance from Bajaj Allianz covers third party liability & accidental cover. Buy motorbike insurance & stay secured f...
  Jun 2
  0 0
 • sonikakar नवीन कट्टा बनविला
  Medical Insurance
  We offer individual health, medical insurance, family floater health cover, extended health insurance and women specific critical health insuranc...
  Jun 2
  0 0
 • sonikakar नवीन कट्टा बनविला
  Home Insurance
  Need home insurance? Buy home insurance policy to cover your precious house & its contents. Get instant house insurance quotes and choose the be...
  Jun 2
  0 0
 • sonikakar नवीन कट्टा बनविला
  2 Wheeler Insurance
  Buy Two-Wheeler Insurance in 4 easy steps. It provides online 2 wheeler insurance with hassle free 24/7 claim settlement support. 
  Jun 2
  0 0
 • sonikakar नवीन कट्टा बनविला
  Car Insurance
  Buy or renew car insurance policies online. Buy car insurance policy in easy steps. Get 24x7 spot assistance cover Car Insurance policy.
  Jun 2
  0 0
 • general insurance in india
   One of the fastest growing general insurance in india companies in India and also won awards for Best General Insurance Company & Claims Inn...
   Permalink 
  Jun 2
  0 0
 • sonikakar आत्ताच कट्ट्यावर आले
  Jun 2
  0 0
 • sanam आत्ताच कट्ट्यावर आले
  Jun 2
  0 0
 • ******* YOU MUST READ IT *******
  आपल्या घडण्यात अनेकांचा सहभाग असतो . समाज, परिसर , व्यक्ति, पुस्तके , प्रसंग आणि संकटेही …!हे सर्व आपल्याला जीवनात मार्गदर्शक ठरतात …!! एखाद्या दि...
   Permalink 
  Jul 22 '15
  http://samidha25197.blogspot.in/ this is my blog where i express my views and thoughts...! if you all my friends visit this site you may get your thoughts......!! thanks to all my lovey firnds...!http://samidha25197.blogspot.in/ this is my blog where i express my views and thoughts...! if you all ...See more
  Mar 29 '16
  ho khar ahe he
  Apr 5 '16
  hi friends visit my blog . You may like ...! Thanks a lot...!
  You need to sign in to comment
'':
fade
slide
Rating: