सभासद - Members

Follow Us on Facebook

ब्लॉग्स - Blogs

तू सोबत असलास की , उन्हाचेही चांदणे होते ... more
निश्र्चयाचा महामेरू, बहुतजनांसी आधारू, अखंडस्थितीच... more
खुप दिवसांमध्ये अस सारख वाटत होत की कागदावर काहीतर... more
You need to sign in to comment
Nov 7 '14
MANOJ NICE
Sep 28 '14
प्रेम हा असा शब्द आहे
की,जो एखाद्या मुलाला समजला तर
मुलीला समजत नाही........!!!
जरतो मुलीला समजला तर
मुलाला समजत नाही......!!!
आणि........
..जर तो दोघांनाही समजला तर
जगाला समजत नाही...
प्रेम हा असा शब्द आहे
की,जो एखाद्या मुलाला समजला तर
मुलीला समजत नाही........!!!
जरतो मुलीला समजला तर
मुलाला समजत नाही......!!!
आणि........
..जर तो दोघांनाही ...See more
Sep 23 '14
सच्चे प्यार में निकले आँसू और किसी छोटे बच्चे के
आँसू एक सामान होते हैं,
क्योंकि दोनों को पता है कि दर्द कहाँ है
पर किसी को बता नहीं सकते|
पान : 1 2 3 4 5 6 7 8 ... » »»

Newsfeed

 • आशू commented on Santosh Warge's status
  गंध आवडला फुलाचा म्हणून फूल मागायचं नसतं
  अशा वेळी आपल्या मनाला आपणच आवरायचं असतं
  जगण्याचं हे ध्येय मनात आपणच बनवायचं असतं
  अशा वेळी आपल्या मनाला आपणच आवरायचं असतं....

  परक्यांपेक्षा आपलीच माणसं आपल्याला नेहमी दगा देतात
  एकमेकांच्या पाठीवर मग् नजरे आडून वार होतात
  भळभळणा-या जखमेतून विश्वास घाताचं रक्त वाहतं
  छिन्नविछीन्न जखमेला तेव्हा आपणच पुसायचं असतं
  अशा वेळी आपल्या मनाला आपणच आवरायचं असतं....

  आपलं सुःख पाहण्याचा तसा प्रत्येकाला अधिकार आहे..
  पण दुस-याला मारुन जगणं हा कुठला न्याय आहे...
  माणूस म्हणुन माणसावर खरं प्रेम करायचं
  आपल्या साठी थोडं, थोडं दुस-यासाठी जगायचं
  जगण्याचं हे ध्येय मनात आपणच बनवायचं असतं
  अशा वेळी आपल्या मनाला आपणच आवरायचं असतं....

  आपल्याला कोणी आवडणं हे प्रत्येक वेळी च प्रेम नसतं
  आकर्षणाचं स्वप्नं ते आकर्षणंच असतं...
  मान्य आहे, आकर्षणात प्रेम केव्हा केव्हा दिसतं...
  पण् जे चकाकतं ते प्रत्येक् वेळीच् सोनं नसतं
  मन् आपलं वेडं असतं वेडं आपण व्हायचं नसतं..
  अशा वेळी आपल्या मनाला आपणच आवरायचं असतं.
  गंध आवडला फुलाचा म्हणून फूल मागायचं नसतं
  अशा वेळी आपल्या मनाला आपणच आवरायचं असतं
  जगण्याचं हे ध्येय मनात आपणच बनवायचं असतं
  अशा वेळी आपल्या मनाला आपणच आवरायचं असतं....

  परक्यांपेक्षा आपलीच माणसं आपल्याला नेहमी दगा देतात
  एकमेकांच्या पाठीवर मग् नजरे आडून वार होत...See more
  काल, 10:24
  1dam barobar mitraa....
  काल, 23:02
  Hummm!!!!!!
  You need to sign in to comment
 • आशू liked Santosh Warge's status
  जिवनातील कोणत्याही दिवसाला दोष देऊ
  नका ....
  कारण उत्तम दिवस आठवणी देतात,
  चांगले दिवस आनंद देतात,
  वाईट दिवस अनुभव देतात,
  तर अत्यंत वाईट दिवस आपल्याला शिकवण
  देतात.....
 • काल, 23:01
  0 8
  8 members like this
 • काल, 23:01
  0 8
  8 members like this
 • आशू commented on Santosh Warge's status
  शब्दांत नाही सांगता येणार
  डोळ्यांतुन समजुन घेशील ना ?

  अस्वस्थ होइन मी जेव्हा
  धीर मला देशील ना ?

  माझ्याही नकळत दुखावले तुला तर
  माफ़ मला करशील ना ?

  ओघळले अश्रु माझे तर
  अलगद टिपून घेशील ना ?

  आयुष्याच्या वाटेवर एकटे वाटले तर
  हात माझा धरशील ना ?

  सगळे खोटे ठरवतील मला तेव्हा
  विश्वास माझ्यावर ठेवशील ना ?

  चुकतोय मी असे वाटले कधी तर
  हक्काने मला सांगशील ना ?

  हरवलो मी कुठे कधी जर
  सावरून मला घेशील ना ?

  कितीही भांडलो आपण तरीही
  समोर आल्यावर सारे विसरून जाशील ना ?

  मी आता विसरणे शक्य नाही तुला
  तू मला लक्षात ठेवशील ना ?
  शब्दांत नाही सांगता येणार
  डोळ्यांतुन समजुन घेशील ना ?

  अस्वस्थ होइन मी जेव्हा
  धीर मला देशील ना ?

  माझ्याही नकळत दुखावले तुला तर
  माफ़ मला करशील ना ?

  ओघळले अश्रु माझे तर
  अलगद टिपून घेशील ना ?

  आयुष्याच्या वाटेवर ए...See more
  काल, 23:00
  1 1
  आशू likes this
  काल, 23:00
  Sunder
  You need to sign in to comment
 • जिंदगी मे कभी कोई आये न रब्बा,
  आये जो तो फिर कोई जाये न रब्बा..
  देने अगर हो बाद मे आंसू,
  तो पहेले कोई हसाये न रब्बा..

  .
  .
  ह्या ओळीना एखाद्याच्या आयुष्यात किती महत्त्व असेल ना??
 • Damodar liked Mrunali Gaikwad's new avatar
  काल, 13:05
  0 1
  Damodar likes this
 • Damodar commented on Mrunali Gaikwad's joining Mahakatta.com
  Jan 13
  Namskar... ___/\___
  Jan 22
  hi
  काल, 13:04
  Hi Mrunali......
  You need to sign in to comment
 • sadanand borkar commented on shradha naik's photo
  माझं स्वप्न आहे ------------- माझं स्वप्न आहे, तुझ्यासोबत जगण्याच हातात हात घेऊन, एकाच दिशेन चालण्याचं, माझं स्वप्न आहे, तुला जवळून पाहण्याचं, जवळ तुला घेऊन, एकदा मिठीत घेण्याचं, माझं स्वप्न आहे, तुझ्यासोबत राहण्याचं, छोठसं घरट बांधून, त्यात दोघांनीच राहण्याचं, माझं स्वप्न आहे, तू स्वप्न बघण्याचं, आणि दोघांनी मिळून, ती पूर्ण करण्याचं, माझं स्वप्न आहे, मी चित्र रेखाटण्याचं, त्यात रंग भरून, ते तू रंगवण्याचं, माझं स्वप्न आहे, तुझ्यावर रुसण्याचं, रुसलो मी म्हणून तू प्रेमाने म्हणवण्याचं, माझं स्वप्न आहे, हसन्याचं हसवण्याचं, एकचं हे जीवन एकून स्वर्गमय करण्याचं, माझं स्वप्न आहे, तुझ्यासोबत जगण्याचं, तुझ्यासोबत जगुन, तुझ्या अगोदर मरण्याचं, पण मनात भीतीसुद्धा आहे, हे स्वप्न तूटण्याचं, माझं स्वप्न विखरुन सर्वच होत्याचं नव्हतं होण्याचं.माझं स्वप्न आहे ------------- माझं स्वप्न आहे, तुझ्यासोबत जगण्याच हातात हात घेऊन, एकाच दिशेन चालण्याचं, माझं स्वप्न आहे, तुला जवळून पाहण्याचं, जवळ तुला घेऊन, एकदा मिठीत घेण्याचं, माझं स्वप्न आहे, तुझ्यासोबत राहण्याचं, छोठसं घरट बांधून, त्यात दोघांनीच राहण्याचं, माझं स्वप्न आहे, तू स्वप्न बघण्याचं, आ...See more
  काल, 10:20
  Sundar....
  You need to sign in to comment
 • sadanand borkar commented on Santosh Warge's status
  मुंगी" केवढीशी....
  त्या "मुंगीच" डोकं केवढसं....
  त्या डोक्यातला 'मेंदू' केवढासा....
  तरीपण त्या मुंगीला बरोबर कळतं......
  कुठल्या गावातल्या,
  कुठल्या आळीतल्या,
  कितव्या घरातल्या,
  कितव्या खोलीतल्या,
  कितव्या कपाटावरच्या,
  कितव्या फळीवर,
  किती नंबरचा "साखरेचा" डबा आहे.....
  सांगावं लागत नाही तिला.....
  "मुंगी" कणभरच असते पण....
  मणभर साखर फस्त करते....
  सुख हे अगदी कणभर गोष्टी मधे लपलेलं असतं....
  फक्त ते मणभर जगता आलं पाहिजे..
  मुंगी" केवढीशी....
  त्या "मुंगीच" डोकं केवढसं....
  त्या डोक्यातला 'मेंदू' केवढासा....
  तरीपण त्या मुंगीला बरोबर कळतं......
  कुठल्या गावातल्या,
  कुठल्या आळीतल्या,
  कितव्या घरातल्या,
  कितव्या खोलीतल्या,
  कितव्या कपाटावरच्या,
  कितव्या फळीवर,
  ...See more
  काल, 10:20
  wah mitraa...
  khup chan...
  You need to sign in to comment
'':
fade
slide
Rating: