Social Services

Share:

सभासद - Members

Follow Us on Facebook

ब्लॉग्स - Blogs

How to be a successful Independent Escorts in Bang... more
Priya May 29
We Independent escorts in Bangalore are just toys ... more
Priya May 29
We Independent escorts in Bangalore are pursuing a... more
Priya May 29
You need to sign in to comment
May 31
का कळेना कोणत्या क्षणी हरवते मन कसे
उमलती कशा धुंद भावना अल्लद वाटे कसे
बंध जुळती हे प्रीतीचे गोड नाते हे जन्मांतरीचे
एक मी एक तू , शब्द मी गीत तू
आकाश तू आभास तू साऱ्यात तू
ध्यास मी श्वास तू , स्पर्श मी मोहोर तू
स्वप्नात तू सत्यात तू साऱ्यात तू
घडले कसे कधी, कळले जे न कधी
हकुवार ते , यावे कसे ओठावरी
दे न तू साथ दे , हातात हात दे
नजरेतन नजरेतुनी इकरार घ....
का कळेना कोणत्या क्षणी हरवते मन कसे
उमलती कशा धुंद भावना अल्लद वाटे कसे
बंध जुळती हे प्रीतीचे गोड नाते हे जन्मांतरीचे
एक मी एक तू , शब्द मी गीत तू
आकाश तू आभास तू साऱ्यात त...See more
Feb 13
मैञी "
........................

तुझे हदय् आणी
माझे हदय् एकरूप व्हावे
जखम मला व्हावी
आणी कळ तुला यावी
...........................
प्रश्न मला येतील
पन उत्तर तु व्हावे
कळत न कळत माझ्या
हद्यातले तुला कळावे
...............................
दु:खा मध्ये असलो मी
तर पाठीशी तु राहावे
आपल्या मैञीचे स्ञ
हे असेच चालावे .
..................................
एकदा तरी आठवण माझी
आठवड्यातुन तुला यावी
अशीच मैञी आपली
नकळत चालावी
.....................................
मधुर वाणी , गोड स्वभाव
िवचाराची देवाणघेवाण ही व्हावी
आपली मैञी अशीच
िदगंत चालावी .
................................


by :- Satish Bhone
मैञी "
........................

तुझे हदय् आणी
माझे हदय् एकरूप व्हावे
जखम मला व्हावी
आणी कळ तुला यावी
...........................
प्रश्न ...See more
Feb 5
भेट...
काय बोलावे कळेना, शब्द तोंडातून फुटेना
मनात होते बरेच काही, तरीही भिती अंतरातून हि वाही
पहिली आपली भेट, हृदयाला भिडली थेट ।। १ ।।

उगीच उपमा देत राहिलो, शब्दाचा गुंता वाढवत राहिलो
प्रीतीचा वाहे डोळ्यात झरा, लाजेचा पडदा आडवा खरा
पहिली आपली भेट, हृदयाला भिडली थेट ।। २ ।।

हळू हळू शब्द फुटू लागले, मन हे वाऱ्यावर उडू लागले
आता कुठे कळायला लागलं, सूर नवे जुळायला लागलेत
पहिली आपली भेट, हृदयाला भिडली थेट ।। ३ ।।

तेवत होती प्रेमाची वात, वाटते खरी तुझीच साथ,
तुझाच विचार ध्यानी, तुझीच आस नेहमी मनी,
पहिली आपली भेट, हृदयाला भिडली थेट ।। ४ ।।

प्रेमाच्या बंधनात तरू, उद्याच भविष्य साकारू,
साथ आपली अशीच राहो, दुरावा कधी ना आपल्यात राहो
पहिली आपली भेट, हृदयाला भिडली थेट ।। ५ ।।
- अमृत पाटील
भेट...
काय बोलावे कळेना, शब्द तोंडातून फुटेना
मनात होते बरेच काही, तरीही भिती अंतरातून हि वाही
पहिली आपली भेट, हृदयाला भिडली थेट ।। १ ।।

उगीच उपमा देत राहिलो, शब्दा...See more
Feb 5
हल्ली इथे शांतताच असते !! अरे आहे का कुणी बोलायला ???
Jan 10 '15
पान : 1 2 3 4 5 6 7 8 ... » »»

Newsfeed

 • Pratik आपले फेसबुक खाते वापरून कट्ट्यावर आले
  May 31
  0 0
 • का कळेना कोणत्या क्षणी हरवते मन कसे
  उमलती कशा धुंद भावना अल्लद वाटे कसे
  बंध जुळती हे प्रीतीचे गोड नाते हे जन्मांतरीचे
  एक मी एक तू , शब्द मी गीत तू
  आकाश तू आभास तू साऱ्यात तू
  ध्यास मी श्वास तू , स्पर्श मी मोहोर तू
  स्वप्नात तू सत्यात तू साऱ्यात तू
  घडले कसे कधी, कळले जे न कधी
  हकुवार ते , यावे कसे ओठावरी
  दे न तू साथ दे , हातात हात दे
  नजरेतन नजरेतुनी इकरार घ....
  का कळेना कोणत्या क्षणी हरवते मन कसे
  उमलती कशा धुंद भावना अल्लद वाटे कसे
  बंध जुळती हे प्रीतीचे गोड नाते हे जन्मांतरीचे
  एक मी एक तू , शब्द मी गीत तू
  आकाश तू आभास तू साऱ्यात तू
  ध्यास मी श्वास तू , स्पर्श मी मोहोर तू
  स्वप्नात तू सत्यात तू साऱ्यात तू
  घडले ...See more
  May 31
  0 0
 • यश न मिळणे याचा अर्थ अपयशी होणे असा नाही.

  विचारवंत होण्यापेक्षा आचारवंत व्हा

  चिंता ही कुठल्याच दुःखावरचा उपाय होऊ शकत नाही.

  आवड आणि आत्मविश्वास असेल तर कोणतीही गोष्ट अवघड नाही.

  जर कधी कोणी तुमच मन तोडल तर
  निराश होउ नका कारण
  हा निसर्गाचा नियम आहे...
  ज्या झाडावर गोड फळ असतात त्याच
  झाडावर लोक जास्त दगड मारतात...
  यश न मिळणे याचा अर्थ अपयशी होणे असा नाही.

  विचारवंत होण्यापेक्षा आचारवंत व्हा

  चिंता ही कुठल्याच दुःखावरचा उपाय होऊ शकत नाही.

  आवड आणि आत्मविश्वास असेल तर कोणतीही गोष्ट अवघड नाही.

  जर कधी कोणी तुमच मन तोडल तर
  निराश होउ नका कारण
  ह...See more
 • आयुष्यात जेव्हा वादळ येतं तेव्हा मातीत पाय घट्ट
  रूतून उभं राहायचं,
  प्रश्न वादळाचा नसतो,
  ते जेवढ्या वेगाने येतं,
  तेवढ्या वेगाने निघून जातं,
  आपण किती सावरलो आहे,
  हे फक्त महत्वाच असतं..!
 • Independent Escorts in Bangalore
  We   Independent Escorts in Bangalore prefer to be called as exotic girls rather than as an escort and the word exotic is more ori...
   Permalink 
  May 29
  0 0
 • Priya created a new blog post
  Independent Escorts in Bangalore
  How to be a successful Independent Escorts in Bangalore and there is no proper manifesto or manual for being a successful Independent E...
  May 29
  0 0
 • Priya created a new blog post
  Independent Escorts in Bangalore
  We Independent escorts in Bangalore are just toys with the clients and a constant monger just craves for more and more toys in his life.&nbs...
  May 29
  0 0
 • Priya created a new blog post
  Independent Escorts in Bangalore
  We Independent escorts in Bangalore are pursuing a profession knowing the fact our success fades with the year passing by and we etiolate aw...
  May 29
  0 0
 • Priya posted a forum topic
  Independent Escorts in Bangalore
  What are the dexterity and proficiency does an  Independent Escorts in Bangalore posses to be a skilled courtesan and to be flourishing...
  May 29
  0
 • Priya posted a forum topic
  Independent Escorts in Bangalore
  How to perpetuate and sustain in being a High end Independent Escorts in Bangalore and Prosper in the career as an escort in Bangalore&...
  May 29
  0
'':
fade
slide
Rating: